+48 509 655 100
biuro2@piotrowski-okna.pl

Co to jest wylewka anhydrytowa?

W Polsce ogrzewanie podłogowe cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Ogrzewanie podłogowe, dzięki korzystnemu pionowemu rozkładowi temperatury oraz równomiernemu rozkładowi ciepła na całej powierzchni zapewnia poczucie komfortu cieplnego. Rezygnując z grzejników, zyskujemy dodatkową przestrzeń i większą swobodę w aranżacji wnętr

Z reguły przy realizacji inwestycji i wyborze wylewek kierujemy się głównie ceną. Nie żałujemy pieniędzy na dach z ceramiki lub okna droższe w kolorach lub o podwyższonych parametrach izolacyjności. Tymczasem w wylewkach zatapiamy ogrzewania podłogowe, których sprawność w dużej mierze zależy od jakości wylewki. Wykonana z anhydrytu (bezwodny siarczan wapnia) może być wykonana jako cieńsza od cementowej a w dodatku wylewana w postaci półpłynnej dokładnie otula rurki ogrzewania podłogowego. Parametry przewodnictwa cieplnego są dużo wyższe dla anhydrytu w porównaniu do wylewki cementowej. Wylewka anhydrytowa uzyska temperaturę powierzchniową 29°C po 0,5 godz., a cementowa po 1,2 godz. Można to porównać do stosowanej niegdyś instalacji CO opartej na grzejnikach żeliwnych i rurach stalowych spawanych w stosunku do nowoczesnej instalacji CO stosowanej dzisiaj. Również parametry na ściskanie i zginanie są zdecydowanie wyższe przy wylewce anhydrytowej. Wylewka anhydrytowa nie podlega skurczom i nie wymaga zbrojenia. Jest idealnie równa i nie trzeba jej zacierać. Do niedawna wylewka anhydrytowa była dyskwalifikowana ze względu na wysokie koszty wykonania. Dziś cena jest zdecydowanie niższa, w pełni akceptowalna biorąc pod uwagę wszystkie jej zalety.

BADANIE TERMOWIZYJNE NA OGRZEWANIU PŁASZCZYZNOWYM - JASTRYCH ANHYDRYTOWY

Wyniki jednoznacznie potwierdzają przewagę jastrychu anhydrytowego nad rozwiązaniem standardowym. Za pomocą kamery termowizyjnej można zobaczyć jak umożliwia szybkie nagrzewanie się systemu ogrzewania podłogowego, jak doskonale przewodzi ciepło i oddaje je do pomieszczenia.

Badania zostały przeprowadzone w technologii termografii kamerą Flir T640, o rozdzielczości detektora 640×480 i czułości termicznej 50 mK oraz zrealizowane przez pracownię badań i analiz termograficznych Termoenergia, która potwierdziła prawidłowość wykonania pomiarów.

TEMPERATURA W PRZEWODZIE GRZEWCZYM 40°C.

Uruchomienie ogrzewania nastąpiło 3 dni przed przeprowadzeniem pomiaru.

CHARAKTERYSTYKA ANHYDRYTOWEGO JASTRYCHU GRZEWCZEGO

Konsystencja – płynna, bez porów powietrza
Przewodzenie ciepła – wysoki współczynnik na poziomie 1,66 – 1,87 W/(mK)
czas nagrzewania – temp. powierzchniową jastrychu 29°C uzyskujemy po 0,5 h
grubość jastrychu – 3,5 cm powyżej rur ogrzewania podłogowego, 
skurcz w czasie wiązania nie występuje
zbrojenie jastrychu – nie wykonuje się ze względu na brak skurczu, 
uruchomienie ogrzewania możliwe już po 7 dniach
czas wysychania – od momentu uruchomienia ogrzewania podłogowego ok. 14 dni
parametry wytrzymałościowe – wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm2, na zginanie: 5 N/mm2

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

⇒ Dobre przewodnictwo ciepine podkładu
Niska porowatość, pozwalająca na szybkie oddawanie ciepła pomieszczeniu oraz homogeniczność mieszanki sprawiają, że produkt ten jest szczególnie zalecany w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym.

⇒ Wysoka wytrzymałość

W porównaniu do jastrychów cementowych znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie sprawia, że produkt nie wymaga zbrojenia.

⇒ Właściwości samopoziomujące

Przy niewielkim nakładzie pracy ciekła konsystencja anhydrytu gwarantuje łatwe rozlanie i wypoziomowanie się mieszanki.

⇒ Estetyka powierzchni

Umożliwia estetyczne wykonanie dużych pól dylatacyjnych-nawet do 300 m2 w przypadku podkładów z ogrzewaniem podłogowym i do 900m2 w przypadku podkładów nie ogrzewanych. Dodatkowo wysoki stopień płynności, zapewnia bardzo gładką powierzchnię podkładu podłogowego (nie występują skazy będące śladami po pociągnięciu kielni).

⇒ Wydajność układania

3-osobowa ekipa wykonawcza może osiągnąć wydajność przekraczającą wylanie 1000 m2 powierzchni dziennie.

⇒ Przyspieszenie prac wykonawczych

Posadzka anhydrytowa nie wymaga zbrojenia. Dodatkowo istnieje możliwość chodzenia po pokładzie po ok. 48h i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.

⇒ Oszczędność materiałów

Przy użyciu masy anhydrytowej dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy do 35 mm na warstwie izolacyjnej nie związanej z podłożem. 

⇒ Jakość

Proces produkcyjny i jakość wylewek anhydrytowych są regularnie monitorowane w oparciu o zakładową kontrolę produkcji.

⇒ Ochrona środowiska

Dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu podkładu anhydrytowego, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, przez co chronimy środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby.