+48 509 655 100
biuro2@piotrowski-okna.pl

Kiedy stosować wylewkę Anhydrytową?

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów budowlanych. Częścią składową stanowiącą o jej jakości jest wylewka. Prawidłowo wykonana wylewka musi być wolna od spękań, równa, wytrzymała na obciążenia i stosunkowo szybko wysychać.

W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi przewodzić ciepło instalacji grzewczej. Wszystkie te parametry spełnia wylewka anhydrytowa

Płynna konsystencja  wylewki anhydrytowej nadaje jej naturalne właściwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie. 

 

Wylewkę anhydrytową wykonuje się bardzo szybko. Cykl budowy domów uległ w ostatnich latach znacznemu skróceniu. Zarówno inwestor jak i wykonawca poszukuje technologii, która umożliwia osiągnięcie założonego celu przy jak najkrótszym czasie realizacji. Zastosowanie wylewki anhydrytowej daje możliwość wykonania dużych powierzchni w krótkim czasie.

Bardzo ważną cechą charakterystyczną wszystkich wylewek anhydrytowych jest krótki czas wysychania. Uzależniony on jest od trzech podstawowych czynników: grubości wylewki, temperatury otoczenia oraz cyrkulacji powietrza. Wysokie parametry wytrzymałościowe wylewek anhydrytowych powodują, że możemy wykonywać je w cieńszych warstwach (np. na warstwie styropianu wystarczy tylko 35 mm nad wysokością rurek). Wylewki anhydrytowe w odróżnieniu od cementowych nie wymagają okresu pielęgnacji. Oznacza to, że już po dwóch dniach od wylania można pomieszczenia wietrzyć, tworząc przeciągi.

Reasumując, niewielka grubość oraz możliwość stosunkowo szybkiego wietrzenia powodują, że czas wysychania wylewek anhydrytowych ulega zdecydowanemu skróceniu w porównaniu do tradycyjnych wylewek cementowych. W przypadku wylewek anhydrytowych wykonanych na ogrzewaniu podłogowym czas wysychania jest jeszcze krótszy, bowiem już 7 dni od wylania można uruchomić ogrzewanie (wylewki cementowe po 28 dniach). Krótszy czas wysychania wylewki oznacza możliwość szybszego rozpoczęcia prac okładzinowych, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji budowy.

 

Dokonując wyboru wylewek, należy zadać sobie również pytanie, czy widok dylatacji nie wpłynie negatywnie na wygląd podłogi. W wylewce anhydrytowej  podczas wiązania nie występuje skurcz znany z wylewek cementowych.  Za wyjątkiem jastrychu grzewczego wylewki anhydrytowe  z reguły nie wymagają dylatowania i tym samym dają nieograniczone możliwości podczas wykonywania prac okładzinowych. We wszystkich wylewkach anhydrytowych,  również, nie występują odkształcenia, zwane potocznie „efektem miski”. Odkształcenia takie stosunkowo często daje się zauważyć w wylewkach cementowych.

Wylewka anhydrytowa stanowi optymalne uzupełnienie podłogowych systemów grzewczych. Charakteryzuje ją wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λz = 1,66 W/mk, który ma bezpośredni wpływ na szybki i łatwy przepływ ciepła, wytwarzanego przez instalacje ogrzewania podłogowego do pomieszczenia. Także płynna konsystencja wylewki bez pęcherzy powietrza,  ułatwia przenikanie ciepła.