+48 509 655 100
biuro2@piotrowski-okna.pl

Pianobeton

Pianobeton

Pianobeton jest wytwarzane na bazie zawiesiny cementu i wodnej piany. Składa się głównie z zamkniętych i równo rozłożonych w masie pęcherzyków powietrza. Jest to pierwsza pianka mineralna, która oferuje najwyższy
poziom izolacji, zapewniając komfort termiczny zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Pianobeton jest również bardzo łatwe w użyciu, dzięki czemu zwiększa tempo pracy i bardzo dokładnie wypełnia każdy narożnik i kształt.

Odpowiedzią Lafarge jest Airium™, technologia produkcji mineralnej izolacji, która poprawia efektywność energetyczną budynków, od podłogi, przez ściany, aż po dach. Airium™ można aplikować jako warstwy podposadzkowe podkładów podłogowych, ścian warstwowych, izolacji stropodachów i poddaszy, a także jako wypełnienia pustaków ściennych.

Tarasy na dachu/ stropodachy z Airium

Rozwiązanie Airium™ umożliwia wykonanie warstw spadkowych na stropodachu bez wykorzystywania klinów.
Przyspiesza to i ułatwia wykonywanie dowolnych spadków na dachach płaskich. Wykorzystanie Airium™ na stropodachach pozwala zaoszczędzić dużo czasu w trakcie wykonywania warstw spadkowych. Stosując Airium™, zużywasz mniejszą ilość materiału. Wytrzymałość Airium™ pozwala na korzystanie ze stropodachu jako tarasu.

Airium™ z powodzeniem zastąpi stosowany obecnie w większości przypadków styropian jako materiał wyrównawczy i izolacyjny w warstwach podłogi na stropach międzykondygnacyjnych. Piana zapewnia jednolitą warstwę wyrównawczą i izolacyjną, dzięki czemu z jednej strony warstwa ta jest lekka, a z drugiej bardziej trwała. Wypełnia bardzo dokładnie wszelkie nierówności oraz przestrzenie wokół prowadzonych na stropach instalacji. Dzięki temu ogranicza się występowanie mostków termicznych i akustycznych. AiriumTM jako materiał mineralny jest całkowicie niepalny – euroklasa A1. Wystarczy już warstwa Airium™ grubości 5 cm pod wylewkę typu miksokret z iX CPP20 lub wylewkę anhydrytową Agilia Sols A, aby współczynnik przenikania ciepła UC podłogi na stropie międzykondygnacyjnym wynosił poniżej 1,00 W/(m2·K), czyli był mniejszy od wymaganego przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Systemy posadzek z AiriumTM zostały przebadane w laboratorium pod kątem izolacyjności akustycznej. Zapewniają one odpowiednią izolację akustyczną dla dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych dla budynków mieszkalnych.

Korzyści z zastosowania AiriumTM jako warstwy podposadzkowej w podłodze na stropach międzykondygnacyjnych:

• pełna odporność ogniowa materiału
• izolacyjność termiczna i akustyczna
• jednoczesne wykonanie warstwy wyrównawczej termoizolacyjnej
• dokładne otulenie wszystkich biegnących na podłożu instalacji wykończone równą warstwą (brak potrzeby docinania i dopasowywania)
• szybsze wykonanie warstwy wyrównawczej
• możliwość realizacji dużych powierzchni bez potrzeby koncentracji na docinaniu
i dopasowywaniu izolacji z płyt (przyśpieszenie realizacji budowy)
• obniżenie ryzyka uszkodzenia wykonanej izolacji przez inne ekipy biorące udział w procesie realizacji
• dostawa just in time – nie ma potrzeby magazynowania materiału na budowie
• redukcja odpadów (zbędnych kosztów)
• redukcja kosztów jastrychu (zmniejszenie jego grubości do minimalnej wymaganej)

W przypadku izolacji poddaszy najczęściej jest stosowana piana o gęstości od 50 do 180 kg/m3. Piana jest produkowana na budowie przy użyciu specjalnego dedykowanego samochodu (Airium™ truck). Umożliwia to dostosowanie jej do wymaganej gęstości. Dzięki elastyczności i prędkości podawania piany, która wynosi do 8 m3/min, Airium™ szybko wypełnia wszystkie charakterystyczne dla poddaszy wnęki. Dodatkowo właściwości izolacji akustycznej oraz termicznej są o 10% wyższe w porównaniu z tradycyjną wełną. W przypadku izolacji poddaszy kluczowe jest takie ułożenie izolacji termicznej, aby uniknąć wszelkich mostków termicznych. Airium™ jest materiałem stworzonym do tego typu zastosowań dzięki swoim właściwościom termicznym oraz wylewaniu się piany izolacyjnej w trakcie jej aplikacji.